Waarvoor dient een KVP?

Een KVP is de Kwaliteits Verantwoordelijke Persoon. Deze deskundigen worden ingezet bij bouwprojecten en kunnen worden ingezet om kwaliteit van de bodemgrond te waarborgen. Als er sprake is van verontreinigend grondwater, of er sprake is van een baggerspecie, dan kunnen zij dat naar behoren saneren. Ze kunnen middelen en informatie bieden om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s veilig aan het werk kunnen als er sprake is van een verontreinigde werkomgeving. Zij stellen dan ook een werkplan op om ervoor te zorgen dat dat verantwoord gebeurt en blijven gedurende het project waarborgen dat de werkplek veilig blijft. Waar nodig passen zij het bouw- of bedrijfsplan aan op de wettelijke eisen die zijn gesteld voor een veilige en gezonde werkomgeving.

 Schakel je een  KVP of  een DLP in?

Een KVP en een DLP (oftewel een Deskundig Leidinggevende Projecten) hebben in de praktijk een net iets andere functie, maar deze personen zijn wel in dezelfde zaken opgeleid. Als je Jan als KVP’er zou aannemen, zal hij de meeste klussen van een DLP’er meestal dus ook kunnen uitvoeren en andersom. Het belangrijkste onderscheid zit dus in de taakverdeling. Welke pet Jan ook op zou hebben naar zijn werk, hij zou weten hoe hij veiligheidscontroles moet uitvoeren, die op de ARBO-regelgeving kan toepassen en de veiligheid rondom een bouwproject coördineren.  Om het project helemaal goed te laten verlopen, zal je een combinatie van verschillende deskundigen willen inschakelen, om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt en in goed overleg en met extra controle kan worden gedaan.